TRANSLATE TRALLONG, PENPONT AND LLANFIHANGEL  NANT BRAN COMMUNITY COUNCIL WORKING FOR YOU
HOME Like us on Facebook

Back

0 Temporary Prohibition of Vehicles - C0043 SOAR, BRECON.

Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984: Adran 14(2)
Rhybudd Tymor Byr
Sir Powys
Ffordd Ddosbarthedig y Sir C0043 SOAR, ABERHONDDU
Gwaharddiad dros dro i gerbydau.

Mae Cyngor Sir Powys yn rhoi rhybudd y bydd o 27 Ebrill 2022 (8am-5pm), yn gwahardd unrhyw gerbydau rhag teithio ar hyd rhan o’r C0043 SOAR, ABERHONDDU.

Rhaid cau’r ffordd ar ran MJ Quinn / Openreach, tra bod gwaith yn cael ei wneud i osod polyn newydd yn ymyl y ffordd.

Caniateir mynediad i drigolion.
Caniateir mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys.
Dilynwch yr arwyddion am y ffordd arall.

Gwybodaeth bellach gan Quantum Traffic Management, 01633853300.
Adran Gwaith Stryd, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG

 

 

Road Traffic Regulation Act 1984; Section 14(2)
Short Term Notice
The County of Powys
County classified Road C0043 SOAR, BRECON.
Temporary Prohibition of Vehicles.

Powys County Council gives notice that from 27 April 2022 (8am-5pm), a traffic order is prohibiting any vehicular traffic from proceeding a length of the C0043 SOAR, BRECON.

The closure is on behalf of MJ Quinn / Openreach, while works are being carried out to replace a pole in the verge.

Residents access will be maintained.
Emergency vehicles access will be maintained.
The alternative route will be signposted.

Further information may be obtained from Quantum Traffic Management, 01633853300.
Streetworks Department, County Hall, Llandrindod Wells, Powys LD1 5LG

Please click on Categories below to view News and Notices ..

News & Notices

OUR COMMUNITY VISIT THE AREA Local Information What’s On Things To Do Stay Discover Contact Us Our National Park COMMUNITY COUNCIL ESSENTIAL INFO Meet Your Councillors Meetings Complaints Accessibility Statement Privacy Policy Cookie Policy Contact Us Trallong, Penpont and Llanfihangel Nant Bran Community Council  is registered with Powys County Council. More Information can be  found here.

Trallong, Penpont & Lanfihangel Nant Bran Community Council © 2021. All rights reserved | Website by View Web Design

News & Notices Brecon Beacons National  Park Authority
Trallong Penpont Llanfihangel Nant Bran