TRANSLATE TRALLONG, PENPONT AND LLANFIHANGEL  NANT BRAN COMMUNITY COUNCIL WORKING FOR YOU
HOME Like us on Facebook

Back

0 URGENT ROAD CLOSURE: C0043 SOAR, BRECON (11-12 Apr 2023)

Math o gyfyngiad/Type of restriction:

Cau’r ffordd yn gyfan / Full Closure

Cyf:/Ref:

KJ099C0043SOARBRECO11APR

Hawliau Tramwy Cyhoeddus /

Public Rights of Way:

 

Rhif y Ffordd/Road no:

Footpath no:

C0043

Lleoliad/Location:

SOAR, BRECON

Dyddiad ac amser/
Dates and times:

8am-6pm ar /on 11-12 April 2023

[X] Restriction Removed Each Day

Ymgeisydd:/Applicant:

Powys County Council

Gwaith:/Works:

Surface dressing application

Caniatáu mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Emergency Vehicle Access Provision:

Bydd ar gael / Will be maintained  

Caniatáu mynediad i eiddo o fewn y cyfyngiad / Access to Properties within the restriction Provision:

Bydd ar gael / Will be maintained

Byddwn yn rhoi gwybod i drigolion cyn cau / Residents will be notified prior to closure:

Na fyddwn (dim ond os yw’n fater o argyfwng) / No (Only if it’s an emergency closure)

Please click on Categories below to view News and Notices ..

News & Notices

OUR COMMUNITY VISIT THE AREA Local Information What’s On Things To Do Stay Discover Contact Us Our National Park COMMUNITY COUNCIL ESSENTIAL INFO Meet Your Councillors Meetings Complaints Accessibility Statement Privacy Policy Cookie Policy Contact Us Trallong, Penpont and Llanfihangel Nant Bran Community Council  is registered with Powys County Council. More Information can be  found here.

Trallong, Penpont & Lanfihangel Nant Bran Community Council © 2021. All rights reserved | Website by View Web Design

News & Notices Brecon Beacons National  Park Authority
Trallong Penpont Llanfihangel Nant Bran